anna_au120

Добре дошли в моя учебен уеб сайт! Сайтът съдържа богато илюстриран лекционен материал и тестове, които ще са полезни в подготовката ви по дисциплината Ботаника. Тук още ще намерите информация за графиците на извежданите от мен занятия, съобщения относно дати за контролни и изпити, обяви по текущи въпроси - информация целяща да направи съвместната ни работа по-ефективна и ползотворна.

Доц. д-р Анна Николова

Актуални събития

Промяна в изпитния грфик на студентите от специалност ЛГ, ДГ и ЗОО

Поради заболяване, доц. А.Николова ще проведе

изпита по АМР за ЛГ и ДГ и

изпита по АМРС на специалност ЗОО

на 05.02.2019 г. (Вторник) от 9.00 ч. в 3-та аудитория.

 

Поправката ще е на 07.02.2019 г. (Четвъртък) от 9.00 в 1А аудитория.