anna_au120

Добре дошли в моя учебен уеб сайт! Сайтът съдържа богато илюстриран лекционен материал и тестове, които ще са полезни в подготовката ви по дисциплината Ботаника. Тук още ще намерите информация за графиците на извежданите от мен занятия (лекции, упражнения, практики), съобщения относно дати за контролни и изпити, обяви по текущи въпроси, целящи да направят съвместната ни работа по-ефективна и ползотворна.

Доц. д-р Анна Николова

Актуални събития

Ликвидационна сесия за редовни студенти


Носете изпитен протокол!